TOPPERS - X

Aakriti

10

Rajat Pratap Singh

10

Ram Singh Parmar

10

Abhishek

10

Shilpi

10

Ritu Yadav

10

Priyanshi Chauhan

10

Rishabh Tiwari

10

Riya Sharma

10